Aktuellt 2019-04-26:

Altappens restaurang
Restaurangen är stängd tills vidare.

Turer med fisketrålaren Altappen i sommar
Till sommaren åtar vi oss som vanligt mindre båttransporter i Luleå skärgård. Ring 070–513 66 23 för prisuppgift och bokning.

Altappen lever upp igen
Läs Ivar Malmstads artikel i NSD om Altappen och delar av dess historia. Länk till artikeln

Information om cookies